Home > Over NRK Werkgevers
Over NRK Werkgevers

De vereniging NRK Werkgevers behartigt de belangen van haar leden die zijn toegetreden tot de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie. De cao is een minimum cao op vrijwillige basis en bestaat uit een complete arbeidsvoorwaarden-cao en een aparte cao voor de Bedrijfstakpensioenregeling.

De vereniging NRK Werkgevers bestaat sinds 1 januari 2020 door een fusie tussen NWBC (NRK Werkgeversvereniging Branche Cao) en NWBP (NRK Werkgeversvereniging Branche Pensioenregeling).

NRK Werkgevers voert namens de aangesloten werkgevers de onderhandelingen met de betrokken vakverenigingen (FNV, CNV Vakmensen en De Unie). Vanzelfsprekend sluit NRK Werkgevers de cao niet alleen af, de aangesloten bedrijven kunnen ook rekenen op ondersteuning en advies bij het toepassen van de cao. Daarnaast geeft de vereniging in het kader van het sociale dienstenpakket ook professionele ondersteuning op sociaal terrein, veelal in samenwerking met de AWVN.

De arbeidsvoorwaarden-cao en de pensioen-cao (Bedrijfstakpensioenregeling) zijn vrijwillige regelingen zonder verplichtstelling. Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij NRK Werkgevers zijn logischerwijze verplicht om de cao na te leven. Deze bedrijven zijn verplicht om hun medewerkers ofwel de bedrijfstakpensioenregeling te bieden, ofwel een minimaal gelijkwaardige andere pensioenregeling.

De pensioenregeling was tot en met 31 december 2016 ondergebracht bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de kunststof- en rubberindustrie en per 1 januari 2017 bij Pensioenfonds PGB.

Uw arbeidsvoorwaarden regelen via de cao kent voordelen voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij ‘ontzorgen’ een belangrijke beweegreden is. Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met het secretariaat van NRK Werkgevers.

NRK Werkgevers is aangesloten bij de Federatie NRK, de brancheorganisatie voor de rubber-, lijm- en kunststofindustrie.

Lees meer op de (nog steeds relevante) pagina’s van NWBC en NWBP