De vereniging NRK Werkgevers behartigt de belangen van haar leden die zijn toegetreden tot de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie. De cao is een minimum cao op vrijwillige basis en bestaat uit een complete arbeidsvoorwaarden-cao en een aparte cao voor de Bedrijfstakpensioenregeling.

De vereniging NRK Werkgevers bestaat sinds 1 januari 2020 door een fusie tussen NWBC (NRK Werkgeversvereniging Branche Cao) en NWBP (NRK Werkgeversvereniging Branche Pensioenregeling).