Home > Cao-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen

Cao 2022 - 2023

Op 1 juni 2022 loopt de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie af. Zolang er geen nieuwe cao is, blijft de huidige cao in de nawerking zodat bijna alle arbeidsvoorwaarden van kracht blijven.

Het nieuwe cao-traject verloopt dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. NRK Werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie doorlopen samen een DigiC-proces om tot een nieuwe cao te komen. De updates in dit proces zijn te volgen op de gezamenlijke website CAO Kunststof en Rubber, pagina DigiC.

 
DigiC proces:
Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2021-2022
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het cao-traject in 2021 verlopen is. 


Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2020-2021
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe dit cao-traject  in 2020 verlopen is.