Home > Cao-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen

Cao 2020 - 2021

Eind december 2020 hebben NRK Werkgevers een nieuwe cao afgesloten met De Unie. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 april 2021 en geldt voor de werknemers van alle lidbedrijven van NRK Werkgevers. CNV en FNV zijn niet akkoord gegaan en tekenen deze cao niet. NRK Werkgevers zijn tevreden over de tot stand gekomen cao, die de afspraken bevat zoals beschreven in het eindbod. 

De ‘oude’ cao was 1 mei 2020 al verlopen en de pensioenafspraak was tot 1 januari 2021 geldig. Door Covid-19 zijn de cao-onderhandelingen pas in september 2020 gestart. Uiteindelijk is de cao via een eindbod tot stand gekomen. 

Het alternatief 
Ondanks de huidige onzekere economische en maatschappelijke situatie, wilden de werkgevers het besteedbaar inkomen van hun werknemers waarborgen. Ze wilden ook de kwaliteit van de pensioenregeling op peil houden tegen een aanvaardbare premie. Als er vóór 1 januari 2021 geen cao zou zijn afgesloten, dan betekende het dat de pensioenpremie met 4% zou stijgen tot een gemiddelde sectorpremie van 29%. Ook zou er dan geen loonstijging in zitten. Zowel NRK Werkgevers als De Unie vonden die situatie onaanvaardbaar, omdat het op geen enkele manier recht doet aan de inzet van de werknemers. De nieuwe cao
Dat was voor NRK Werkgevers en De Unie reden om deze cao voor 2020-2021 af te sluiten. De officiële tekst van de nieuwe cao wordt binnenkort gepubliceerd op de website www.caokunststofenrubber.nl. Vanzelfsprekend hebben alle aangesloten cao-bedrijven de informatie al eerder ontvangen. 

De wijzigingen in de cao 2020-2021 kort samengevat:

 • Looptijd van 12 maanden, van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021. 
 • Structurele loonstijging van 1,2% per 1 januari 2021.
 • Eenmalige uitkering van € 250 bruto, mits het bedrijf in 2020 winst heeft gemaakt (deeltijders naar rato).
 • Extra afspraken over roosters, duurzame inzetbaarheid en verlofregelingen.
 • Bedrijfstakpensioenregeling:
  • de huidige gemiddelde pensioenpremie van 25% stijgt de komende 3 jaar naar 27%, 29% en 31% van de pensioengrondslag. Werknemers betalen daarvan maximaal 40%. 
  • Pensioenopbouw in de Bedrijfstakpensioenregeling wordt dan in de jaren 2021, 2022 en 2023 naar verwachting 1,75%.
  • De laatste gemiddelde premie (sectorpremie) van 31% wordt het uitgangspunt voor een volgende pensioenafspraak. Op dat moment zijn zowel premie als opbouw bespreekbaar, maar als partijen er tegen die tijd samen niet uitkomen wordt de opbouw 1,75%.

Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het cao-traject vanaf januari 2020 verlopen is.