Home > Cao-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen

Cao 2024-2025 is definitief
De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie liep tot en met 31 mei 2024. Op 13 juni hebben vakbonden en werkgevers samen een cao-onderhandelingsresultaat bereikt.

Lees hier het cao-onderhandelingsresultaat met de volledige afspraken

Dat resultaat is in de afgelopen weken aan de leden voorgelegd.

Resultaat van de stemming

  • Werkgevers (bedrijven lid van NRK Werkgevers) zijn akkoord.
  • Leden van CNV en De Unie zijn akkoord.
  • Leden van FNV hebben het resultaat afgewezen.

Vervolg
Werkgevers betreuren het dat de leden van FNV niet akkoord zijn gegaan met het cao-onderhandelingsresultaat, maar de instemming van CNV en De Unie is voldoende voor een nieuwe cao. De eerste loonstijging van 3,0% geldt al per juni 2024 en de meeste bedrijven zullen die loonstijging in juli 2024 in de salarisadministratie kunnen verwerken. Soms lukt dat pas in augustus. De nieuwe cao-tekst wordt waarschijnlijk eind september gepubliceerd.

Pensioenafspraken
Het onderhandelingsresultaat bevat ook pensioenafspraken voor de nieuwe pensioenregeling onder de Wet Toekomst Pensioenen (per 1 januari 2027). Die afspraken worden nog verwerkt in het zogenaamde Transitieplan. Cao-partijen zijn verplicht om zo’n plan te maken en in te dienen bij De Nederlandsche Bank. Omdat pensioenafspraken lastig zijn om te begrijpen, hebben partijen een uitleg bij dit transitieplan en de pensioenafspraken. Lees hier de toelichting op de pensioenafspraken.

Volg hier in chronologische volgorde het verloop van het cao-traject in 2024:

 

Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2023-2024:
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het cao-traject in 2023 verlopen is. 


Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2022-2023
Lees op de website CAO Kunststof en Rubber, pagina DigiC hoe het cao-traject in 2022 verlopen is.


Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2021-2022
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het cao-traject in 2021 verlopen is. 

Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2020-2021
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe dit cao-traject  in 2020 verlopen is.