Home > Cao-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen

Cao 2021 - 2022

Op 14 juni 2021 hebben NRK Werkgevers een cao-onderhandelingsresultaat afgesloten met CNV Vakmensen, De Unie en FNV Procesindustrie. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2022 en geldt voor de werknemers van alle lidbedrijven van NRK Werkgevers. De cao is nu definitief omdat de leden van NRK Werkgevers en van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 14 juni 2021. 

Er is nadrukkelijk gekozen voor een inhoudelijk kort akkoord om een jaar te overbruggen waarin gewerkt zal gaan worden aan een andere inrichting van het cao-proces. Dat wordt een proces met ruimte voor de mening van alle werknemers en werkgevers omdat iedereen graag een breed gedragen cao wil. Lees hier het onderhandelingsakkoord voor 2021-2022
 
Passende loonafspraak

De loonafspraak is een structurele loonsverhoging van 2,0% per 1 mei 2021 in combinatie met een looptijd van de cao van 13 maanden. Het bestuur van NRK Werkgevers vindt het een passende loonafspraak die tegemoet komt aan de wensen van de lidbedrijven. De loonstijging gaat richting het industriegemiddelde, maar is nog wel gematigd vanwege de onzekere tijden en stijgende pensioenpremies. Vakbonden zijn eveneens positief over de ronde 2,0% die recht doet aan de inzet van werknemers en die de inflatie volgt. Bovendien zijn alle partijen tevreden dat alle drie de vakbonden in deze nieuwe cao weer zijn aangehaakt. 
 
DigiC proces
De belangrijkste inhoudelijke afspraak is om een volgende cao overeen te komen via een vernieuwend proces dat is gebaseerd op DigiC (zie ook www.digi-c.nl). Hierin kan de mening van alle werknemers en werkgevers worden gehoord. Dit is belangrijk omdat iedereen graag een breed gedragen cao wil. De gezamenlijke ambitie is in juni 2022 een nieuw cao-akkoord af te sluiten volgens het dit model:
Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2021-2022
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het cao-traject in 2021 verlopen is. 


Inkijkje in het chronologische verloop van het cao-traject 2020-2021
Lees in onderstaande prikbordmemo's hoe het vorige cao-traject verlopen is.